شنبه - چهارشنبه 20:00 - 12:00 051-38444602 info@drmaryamrahmani.com

گالری تصاویر

آزمایش لاکتات در ورزشکاران

سوزاندن زباله های بیولوژیکی خطر

استفاده از فیلم های ALD برای پوشش دادن تجهیزات پزشکی و ایمپلنت ها

برنامه های دامپزشکی آزمایش لاکتات

مهارت های موردنیاز یک دندانپزشک تازه کار